Способи аргументації: обгрунтування і критика

Мета аргументації під час обговорення спірних питань - формування раціонально обгрунтованих переконань. Такі переконання поряд з позитивними включають і негативні аспекти. Позитивна сторона - це інформація про прийнятих ідеях, негативна - це відкидаємо ідеї.

Взаємозв'язок позитивної та негативної інформації у змісті переконань зумовлює складний, полемічний характер самої процедури аргументації, яка об'єднує дві різні за своєю спрямованістю операції: обгрунтування і критику.

Розглянемо логічні механізми цих операцій.

Обгрунтування тези

Розрізняють два види обгрунтування тези: пряме і непряме.

1. Прямим називають обгрунтування тези без звернення до конкуруючих з тезою допущення.

Пряме обгрунтування може приймати форму (1) дедуктивних умовиводів, (2) індукції або (3) аналогії, які застосовуються самостійно або в різних поєднаннях. Розглянемо особливості їх застосування в процесі аргументації.

(1) Дедуктивне обгрунтування виражається в підведенні часткового випадку під загальне правило. Теза про належність чи неналежність певної ознаки конкретного предмета чи явища обгрунтовують посиланням на відомі закони науки, емпіричні узагальнення, моральні або правові приписи, на очевидні аксіоматичні положення або раніше прийняті ухвали. Висловлюють ці положення в більшій посилці і, спираючись на них як на підстави, судять про конкретні факти, знання про яких фіксується в меншій посилці.

Прикладом прямого дедуктивного обгрунтування може служити наступне міркування. У результаті аналізу обставин конкретної справи слідчий прийшов до висновку, що постріл у потерпілого Н. був зроблений з близької відстані, що істотно вплинуло на рішення питання про винуватця злочину. В обгрунтування тези наводилися два аргументи. Перший з них - судження про факт: навколо вогнепальної рани на тілі Н. виявлено впровадження незгорілого пороху. Другий аргумент - емпіричне узагальнення: следьг незгорілого пороху впроваджуються навколо вогнепальної рани лише тоді, коли постріл зроблений з близької відстані.

Аргументація приймає наступний вигляд:

Теза:

Постріл в Н. зроблений з близької відстані (Т).

Аргументи:

1. Якщо навколо вогнепаьної рани виявляють впровадження пороху (А), то постріл був близький (Т).


2. Навколо вогнепальної рани на тілі Н. виявлені впровадження пороху (А).

Логічна реконструкція показує, що демонстрація протікає в формі який стверджує модусу умовно-категоричного умовиводу:

Ббльшая посилка: А → Т.
Менша посилка: А.
-------------------------------------
Висновок: Т.

Особливість дедуктивного обгрунтування полягає вте, що при істинності посилок-аргументів і при дотриманні правил виводу воно дає достовірні результати. Істинність тези в цьому випадку з необхідністю випливає з посилок. Крім того, завдяки представленому в більшій посилці обобщающему доводу дедуктивне міркування виконує також пояснювальну або оцінну функцію. Це підвищує переконують вплив дедуктивного обгрунтування.


Яндекс.Метрика