Правила і помилки в аргументації

Обговорення дискусійних питань у практичних справах, як і наукові міркування, призводять до істинним результатами, якщо вони проводяться з дотриманням раціональних прийомів і правил аргументації і критики стосовно тези, аргументів, демонстрації. Наведемо також найбільш часто зустрічаються по відношенню до них логічні помилки і хитрощі.

Висока культура правосуддя не сумісна з використанням логічних прийомів в судово-слідчої діяльності. Софізми заплутують слідство; використання сторонами в судових дебатах логічних вивертів відводить від істини, без якої не може бути правосудного рішення у справі.

1. Правила і помилки стосовно тези.

Теза є центральним пунктом міркування, обгрунтуванню якого підпорядкований процес аргументації. Він займає, за образним висловом С. І. Поварніна, таке ж положення в міркуванні, яке відводиться королю в шаховій грі. У центрі уваги повинна залишатися завдання - обгрунтування висунутого тези і спростування антитези.

Розглянемо правила тези: 1) визначеність тези і 2) незмінність тези.

(1) Визначеність тези.

Теза має бути сформульований ясно і чітко.

Вимога визначеності, виразного виявлення сенсу висунутих суджень в рівній мірі відноситься як до викладу власного тези, так і до викладу критикованого положення - антитези. У давньоіндійській філософії існувало розумне правило: якщо ви збираєтеся критикувати чиюсь положення, то слід повторити критикований тезу і отримати згоду присутнього опонента, що його думка викладена правш'но. Лише після цього можна починати критичний розбір. Думка відсутнього опонента може бути точно викладена за допомогою цитати. Дотримання цього правила робить критику об'єктивної, точної та неупередженої.

Чітке визначення тези поряд з виявленням сенсу вживаних термінів включає аналіз судження, у формі якого формується тезу.

Це судження має бути чітко сформульовано. Важливе значення має його кількісна характеристика: формулюється воно як загальне судження (А або Е) або як приватна (I або О). При цьому треба з'ясувати, є воно невизначеним («деякі, а може бути, і все») або певним («тільки деякі») приватним судженням.

Теза може бути представлений кількісно невизначеним висловлюванням. Наприклад, «Люди - егоїсти» або «Люди самовпевнені». У цьому випадку не ясно - про всі або про деяких людей йдеться у висловлюванні. Такого роду тези важко відстоювати й не менш важко спростовувати саме в силу їх логічної невизначеності.

Має значення модальність тези: відстоює пропонент свою тезу як достовірне або як проблематичне судження; як щось можливе або як дійсне; претендує тезу на логічну або фактичну істинність і т. д.

Поряд з кількісною, якісною і модальної характеристиками тези у формі простого судження потрібен додатковий аналіз логічних зв'язок, якщо теза представлений складним судженням - кон'юнктивній, диз'юнктивним, умовним або змішаним.

Вимога визначеності і ясності передбачає розчленування складного тези на відносно самостійні частини з виділенням істотних елементів. Такі суттєві складові частини тези виконують роль основних пунктів розбіжності, навколо яких будується обговорення проблеми. Це дозволяє поетапно обговорювати теза - приймати або відкидати найважливіші його елементи, уникати підміни істотних розбіжностей несуттєвими.


Яндекс.Метрика