Поля аргументації

Процес аргументації - це взаємодія трьох суб'єктів, тому його успішність передбачає поєднання полів всіх учасників. Якщо ж один з партнерів не має спільного поля з двома іншими, цей процес виявляється неспроможним.

Так, сектор 1 припускає сумісність полів пропонента і опонента, наприклад, партнери визнають доведеність аргументів і правильність демонстрації в міркуваннях один одного. Але при цьому третій суб'єкт - аудиторія - не визнає доведеність аргументів або правильність міркування. Значить, вони не роблять на неї переконливого впливу.

Складається в секторах 2 і 3 ситуація означає, що пропонент і опонент суміщають свої поля з аудиторією, але не взаємодіють один з одним. У підсумку виходить, що партнери алія ють лише на підтримуючу їх частина аудиторії, а позиції один одного не беруть до уваги.

Найбільше значення для процесу аргументації має сектор 4-перетин полів аргументації всіх трьох суб'єктів. Саме тут потрібний реальний узгодження позицій учасників по найважливіших складових.

2. Узгодження полів аргументації

Розглянемо принципи узгодження полів по основних компонентах: теза й антитеза, аргументам, способам аргументації і фундаментальним позиціях.

(1) Несумісність тези і антитези.

Теза й антитеза як несумісні судження повинні перебувати у вільних, непересічних частинах ПА відповідних суб'єктів, кожен з яких докладає зусиль переконати партнера і аудиторію прийняти його пропозицію (схема 43).

Схема 43

Теза й антитеза не можуть перебувати в одному з попарних перетинів: 1,2,3. Інакше виходить, що пропонент і опонент приймають (сектор 1) виключають один одного висловлювання - Т і А / Т, не звертаючи уваги на реакцію аудиторії. У випадках 2 і 3 кожен з провідних учасників - пропонент і опонент - орієнтуються лише на своїх прихильників в аудиторії. В обох випадках аргументативний процес буде безрезультатним.

(2) Узгодження аргументів.

Обгрунтовують теза й антитеза аргументи, як і суперечать їм судження - контраргументиу підлягають обов'язковому сомасованію усіма учасниками обговорення. При цьому всі учасники повинні прийняти аргументи партнера, тобто вважати їх достовірно встановленими. Якщо учасник обговорення приймає аргументи умовно («припустимо, що р»), то він зобов'язаний чітко повідомити про це партнера.

Прийняття аргументу або згода з ним може бути неявним і явним.

Неявне, або слабке, прийняття виражається в тому, що партнер не заперечує і тим самим мовчазно погоджується з аргументами і контраргументами іншого боку. Замовчування як реакція на запропонований аргумент зазвичай розцінюється як його прийняття в дискусіях наукових, політичних, релігійних, судових та багатьох інших.


Яндекс.Метрика