Види гіпотез

Приватними гіпотезами є й припущення, які висуваються в судово-слідчій практиці, де доводиться робити висновки про поодинокі події, вчинки окремих людей, окремих фактах, причинно пов'язаних зі злочинним діянням.

Поряд з термінами «загальна» і «часткова гіпотеза» в науці використовується термін «робоча гіпотеза».

Робоча гіпотеза - це висувається на перших етапах дослідження припущення, що служить умовним допущенням, що дозволяє згрупувати результати спостережень і дати їм первісне пояснення.

Специфіка робочої гіпотези - в умовному і тимчасове її прийняття. Для дослідника важливо систематизувати фактично? дані на початку розслідування, раціонально обробити їх і намітити шляхи подальших пошуків. Робоча гіпотеза виконує в процесі дослідження функцію першого етапу систематизації фактів.

Робоча гіпотеза може перетворитися на приватну або замінена іншими гіпотезами, якщо буде встановлена її несумісність з новими фактами.

Версія

В історичному, соціологічному або політологічному дослідженні, при поясненні окремих фактів або сукупності обставин нерідко висувають ряд гіпотез, які по-різному пояснюють ці факти. Такі гіпотези називають *версіями* (від латинського уегею - «оборот», уегеаге - «видозмінювати»).

Версія в судочинстві - одна з можливих гіпотез, які пояснюють походження або властивості окремих юридично значимих обставин злочину або в цілому.

При розслідуванні злочинів і судовому розгляді будують різні версії: загальні і приватні.

(1) Загальна версія - це припущення, що пояснює всі злочини в цілому як єдину систему конкретних обставин. Вона відповідає на ряд взаємопов'язаних питань, з'ясовуючи всю сукупність юридично значущих обставин справи. Найважливішими серед них: який злочин вчинено, хто його вчинив, де, коли, при яких обставинах і яким чином воно здійснене, які цілі, мотиви злочину, вина злочинця?

Невідомою причиною, по поводу якої створюється версія, виступає конкретна сукупність фактичних обставин, з яких складається одиничний злочин. Висвітлюючи всі підлягають з'ясуванню в суді питання, така версія носить риси загальної підсумкового припущення, що пояснює всі злочин в цілому.

(2) Приватна версія - це припущення, що пояснює окремі обставини злочину. Будучи невідомим або маловідомий, кожна з обставин може бьггь самостійним предметом дослідження, на кожному з яких створюються версії.

Прикладами приватних версій може бути припущення: про місцезнаходження викрадених речей або злочинця; про співучасників діяння; про спосіб проникнення злочинця до місця скоєння діяння; про мотиви скоєння злочину і інші.

Приватні та загальні версії взаємопов'язані один з одним у процесі розслідування. Знання, отримані за допомогою часткових версій, служать основою для побудови, конкретизації і уточнення загальної версії, яка пояснює злочинне діяння в цілому. У свою чергу, загальне версія дає можливість намітити основні напрямки для висування часткових версій стосовно ще не виявлених обставин справи.


Яндекс.Метрика