Побудова гіпотези

Побудова гіпотези, як і версії в судовому дослідженні, складається з трьох послідовних етапів: 1) аналіз окремих фактів і відносин між ними, 2) синтез фактів, їх узагальнення; 3) висунення припущення.
Розглянемо ці етапи на прикладі побудови версії в судовому дослідженні.

1) Аналіз фактів

У процесі побудови версії для з'ясування характеру злочинного діяння та осіб, винних у його скоєні, необхідно аналітично дослідити наявний фактичний матеріал, тобто подумки розчленувати його на складові і послідовно вивчити їх. Мета аналізу - виділити серед великої кількості фактичних обставин Р|, М„ такі, які прямо чи опосередковано, явно чи неявно пов'язані з злочинним подією.

Вихідний фактичний матеріал виявляють у процесі виробництва оглядів і обшуків, при; ознайомлення з документами, при допитах свідків і обвинувачених. Наприклад, при огляді місця події фіксують сліди ніг, відбитки пальців, сліди пошкоджень, можливі знаряддя злочину, забьггые речі. Не залишають без уваги такі предмети, які спочатку здаються не пов'язаними з досліджуваним подією, але які згодом допоможуть відновити картину злочину.

В процесі аналізу важливо выявитьу різноманітних фактичних обставин дещо спільне, а саме наявність їх зв'язку зі злочином. При цьому враховують, що загальний для багатьох фактів ознака-зв'язок кожного з них з шуканим подією - проявляється кожен раз у специфічній формі в залежності від особливостей кожної конкретної справи.

Зв'язок окремих фактів з .событием злочину встановлюється логічним шляхом. Успішне рішення цієї задачі, крім знання техніки, тактики і методики оперативної та слідчої роботи, передбачає також оволодіння мистецтвом логічного аналізу.

Міркування, за допомогою яких аналізують факти, що залежать як від особливостей самих фактів, так і від характеру раніше отриманих знань. Якщо слідчий вдається до загальним знанням, його вивід протікає у формі дедуктивних умовиводів. В якості вихідних посилок таких силлогизмов виступають або перевірені наукою положення, які отримані в судово-слідчій практиці емпіричні узагальнення.

В процесі аналізу використовують також інформацію про поодинокі випадки та факти; які зустрічались при розслідування інших справ, тобто будують умовивід по аналогії, уподібнюючи одне одиничне явище іншому.

Аналіз фактів може протікати і у формі індукції. Наприклад, за подібним особливостям почерків в ряді анонімних наклепницьких письмових заяв слідчий зробив пробний узагальнюючий висновок про те, що всі вони написані одним і тим же особою. Це припущення надалі підтвердилося.

У підсумку аналіз дозволяє виділити з безлічі вихідних обставин конкретні факти, прямо або побічно вказують на шукане подія.

Узагальнення на цьому рівні вирішує завдання відносності доказового матеріалу: із безлічі досліджених фактів відбирають лише такі, які дають підставу для припущення про їх зв'язок зі злочином.


Яндекс.Метрика