Перевірка гіпотези

Гіпотеза чи версія перевіряється у два етапи: 1) дедуктивне виведення випливають з гіпотези наслідків, 2) співставлення наслідків з фактами.

1. Дедуктивне виведення наслідків. Знаючи особливості гіпотези Н, а також враховуючи конкретні умови її прояву, будують дедуктивний вивід: якщо припущено Н, то з врахуванням обставин справи Г повинні мати місце S1, S2, ..., Sn. На схемі це виглядає так:
(ГΛН)→(S1, S2, ..., Sn).

Щоб успішно провести гипотетико-дедукгивное виведення наслідків, необхідно мати достатню інформацію як про саму причини, так і про можливих в конкретних умовах місця і часу дії цієї причини.

Оскільки в судовому дослідженні розробляється не одна, а кілька версій, по-різному пояснюють невідоме подія, то і вимога дедуктивного виведення наслідків стосується кожного висунутого припущення. Логічного аналізу при перевірці підлягає як припущення H1 так і інші версії - Н2, Н3, ...,Hn.  тобто всі реально можливі в даних умовах пояснення.

Цінність логічної операції дедуктивного виведення наслідків визначається тим, що вона дозволяє раціонально, тобто послідовно, ефективно будувати процес розслідування. Якщо первісне узагальнення не відрізняється систематичністю і строгістю, то після побудови версій та дедуктивного виведення наслідків воно стає більш методичним і систематизованим, бо переслідує задачу виявлення не будь-яких, а лише тих фактів, які випливають із припущень. Версія в судовому дослідженні виконує роль логічної основи гианирования оперативно-слідчої роботи.

2. Співставлення наслідків з фактами. Другий етап перевірки гіпотези або версії полягає в зіставленні логічно виведених наслідків з фактами з метою її (1) спростування або (2) підтвердження.

(1) Спростування версії протікає шляхом виявлення фактів, які суперечать виведеним з неї наслідкам.

Якщо з версії Н1 були виведені слідства S1, S2, ..., Sn, а при зіставленні з фактами виявлені обставини а1 і а2, які суперечать таким наслідків, як S1 і S2, то тим самим спростовується і саме припущення. Міркування в цьому випадку протікає в формі заперечує модусу умовно-категоричного умовиводу:

Н → S, ¬S
———————.
¬H

Версія вважається спростованим лише у тому разі, якщо неспроможність достатньо обгрунтована. Це означає, що версію не можна вважати неспроможною лише на тій підставі, що випливають з неї слідства не підтверджуються обставинами справи. Може статися, що відповідні факти просто не вдалося виявити і зафіксувати.

Для спростування версії необхідно, щоб випливають з неї слідства не просто не збіглися, а суперечили фактичним обставинам справи. Тільки в цьому випадку мається достатня підстава вважати версію спростованою.


Яндекс.Метрика