Способи доведення гіпотез

Розглянемо два основних способи перетворення версій в достовірне знання: (1) безпосереднє виявлення шуканих предметів і (2) логічний доказ версій, шляхом підтвердження наслідків. Ці способи використовуються в судових дослідженнях.

(1) Безпосереднє виявлення шуканих предметів. Приватні гіпотези в науці і версії в судовому дослідженні нерідко висуваються для виявлення факту існування в певний час і в певному місці конкретних предметів і явищ або для відповіді на питання про властивості таких предметів. Найбільш переконливим способом перетворення таких припущень в достовірне знання є безпосереднє виявлення в припущений час чи місці шуканих предметів чи безпосереднє сприйняття припущених властивостей.

Наприклад, при розслідуванні кримінальних справ про розкрадання, розбої, бандитизм, шахрайство іт. п. важливим завданням судово-слідчих органів є виявлення придбаних або накопичених злочинним шляхом речей, цінностей та грошових сум. Ці цінності та речі, як правило, ховаються або реалізуються злочинцями. У зв'язку з цим і виникають приватні версії про місцезнаходження таких речей і цінностей.

Версії, доказываемые безпосереднім виявленням передбачуваної причини, є приватними версіями. З їх допомогою, як правило, встановлюються лише окремі фактичні обставини справи, приватні сторони події злочину.

(2) Логічний доказ версій. Версії, що пояснюють істотні обставини розслідуваних справ, перетворюються в достовірне знання шляхом логічного обґрунтування. Воно протікає опосередкованим шляхом, бо досліджуються події, що мали місце в минулому, або явища, недоступні безпосередньому сприйняттю. Так доказуються, наприклад, версії про спосіб здійснення злочину, обставин, при яких було вчинено діяння, і т. п.

Логічний доказ гіпотези в залежності від способу обґрунтування може протікати у формі непрямого або прямого доказу.

Непрямий доказ протікає шляхом спростування і виключення всіх хибних версій і на цій підставі стверджують про достовірність єдиного залишившогося припущення.

Вивід протікає у формі огрицающе-угверждающего модусу розділово-категоричного умовиводу:

1 V Н2 V НЗ>, ¬Н1, ¬Н2
——————————————— .
H3


Яндекс.Метрика