Поняття та види індуктивних умовиводів

Пізнання в будь-якій області науки і практики починається з емпіричного пізнання. У процесі спостереження однотипних природних і соціальних явищ фіксується увага на повторюваності в них визначених ознак. Стійка повторюваність наводить на думку (індукує), що кожен з таких ознак є не індивідуальним, а загальним, властивим усім явищам визначеного класу. Логічний перехід від знання про окремі явища до знання загальних відбувається в цьому випадку у формі індуктивного умовиводу, чи індукції (від латинського inductio - «наведення»).

Індуктивним називається умовивід, у якому на підставі належності ознаки окремим предметам деякого класу роблять висновок про його приналежність класу в цілому.

В історії фізики, наприклад, дослідним шляхом було встановлено, що залізні стрижні добре проводять електрику. Таке ж властивість було виявлено у мідних стрижнів і в срібла. Враховуючи приналежність вказаних провідників до металів, було зроблено індуктивне узагальнення, що всім металам властива електропровідність.

Посилками індуктивного умовиводу є судження, в яких фіксується отримана інформація про повторюваності ознаки P у ряду явищ - S1, S2, ..., Sn, що належать одному і тому ж класу К.

В основі логічного переходу від посилок до висновку в індуктивному висновку лежить подтверждаемое тисячолітньої практикою положення про закономірний розвитку світу, загальному характері причинного зв'язку, прояві необхідних ознак явищ через їх загальність і стійку повторюваність. Саме ці методологічні положення виправдують логічну спроможність і ефективність індуктивних висновків.

Основна функція індуктивних висновків у процесі пізнання - генералізація, тобто отримання загальних суджень. За своїм змістом і пізнавальному значенням ці узагальнення можуть носити різний характер - від найпростіших узагальнень повсякденної практики до емпіричних узагальнень у науці чи універсальних суджень, виражають загальні закони.

Історія науки показує, що багато відкриттів у фізиці в області електрики, магнетизму, оптики були зроблені на основі індуктивного узагальнення емпіричних даних. Індуктивна обробка результатів спостережень передувала наукової класифікації рослин і тварин в біології. Індуктивним узагальненням зобов'язані багато гіпотез у сучасній науці.

Важливе місце належить індуктивним висновкам в судебноследственной практиці - на їхній основі формулюються численні узагальнення, що стосуються звичайних відносин між людьми, мотивів і цілей вчинення протиправних дій, способів вчинення злочинів, типових реакцій винуватців злочину на дії слідчих органів і т. п.

В залежності від повноти і закінченості емпіричного дослідження розрізняють два види індуктивних умовиводів: 1) повну індукцію і 2) неповну індукцію.

Розглянемо їх особливості.


Яндекс.Метрика