Популярна індукція

У процесі багатовікової діяльності люди спостерігали стійку повторюваність багатьох явищ, які узагальнювались і використовувалися в поясненні наступили і пророкуванні майбутніх подій.

Такого роду узагальнення пов'язані з спостереженнями над погодою, впливом кліматичних умов на врожай, причинами поширення хвороб, поведінкою людей в певних ситуаціях, відносинами між людьми і т. п. Логічний механізм більшості таких узагальнень - популярна індукція. Її називають також індукцією через просте перерахування за відсутності що суперечить випадку.

Популярною індукцією називають узагальнення, у якому шляхом перерахування встановлюють приналежність ознаки деяким предметам і на цій основі проблематично укладають про його приналежності всьому класу.

Повторюваність ознак у багатьох випадках дійсно відображає загальні властивості явищ. Побудовані на її основі узагальнення виконують важливу функцію в практичній діяльності.

У процесі розслідування злочинів використовують емпіричні індуктивні узагальнення, що стосуються поведінки осіб, причетних до злочину. Наприклад: особи, які вчинили злочини, прагнуть сховатися від суду і слідства; погроза вбивством нерідко приводиться у виконання; виявлення викрадених речей свідчить про причетність до злочину. Такі досвідчені узагальнення, або фактичні презумпції, як їх нерідко називають в юридичній літературі, надають неоціненну допомогу слідству, незважаючи на те, що вони є проблематичними судженнями.

Популярна індукція - перший крок і в розвитку наукових знань. Наука починає з емпіричного дослідження, класифікації, виявлення стійких зв'язків, відносин і залежностей. Перші узагальнення в науці зобов'язані найпростішим індуктивним висновкам шляхом простого перерахування повторюваних ознак. Вони виконують важливу евристичну функцію первісних припущень, здогадок і гіпотетичних пояснень, які потребують подальшої перевірки і уточнення.

Обгрунтованість висновків в популярній індукції визначається головним чином кількісним показником: співвідношенням дослідженого підмножини предметів (зразка чи вибірки) до всього класу (популяції). Чим ближче досліджений зразок до всього класу, тим грунтовніше, а значить, і найімовірніше буде індуктивне узагальнення.


Яндекс.Метрика