Методи наукової індукції

Існує п'ять методів встановлення причинних зв'язків: (1) метод подібності, (2) метод відмінності, (3) з'єднаний метод подібності та відмінності, (4) метод супутніх змін, (5) метод залишків.

Розглянемо логічну структуру цих методів.

1. Метод подібності.

За методом подібності порівнюють декілька випадків, в кожному з яких настає досліджуване явище; при цьому всі випадки схожі лише в одному і різні у всіх інших попередніх обставин.

Метод подібності називають методом знаходження спільної у різному, оскільки всі випадки відрізняються один від одного, крім однієї обставини.

Розглянемо приклад міркування за методом подібності. Медичним пунктом одного з селищ в літній період були зафіксовані за короткий час три випадки захворювання на дизентерію (d). При з'ясуванні джерела захворювання головна увага зверталася на наступні види води і їжі, які частіше за інших можуть служити причиною кишкових захворювань в літній час:

А - питна вода з колодязів;

М - вода з річки;

В - молоко;

С - овочі;

F - фрукти.

Інформація про умови харчування пацієнтів представлена в таблиці.

Таблиця

Випадки (пацієнти) Попередні обставини Результат
вода з колодязя А вода з річки М молоко В овочі C фрукти F (захвoрювання) d
1 + - + + - +
2 - + + - + +
3 - + + + - +

Наведені обставини послужили санітарної інспекції основою для висновку про те, що поширення дизентерії пов'язано, мабуть, з вживанням молока (В). Надалі цей правдоподібний висновок отримав підтвердження: продавщиця молока виявилася бацилоносієм дизентерії.


Яндекс.Метрика