Методи наукової індукції

Схема міркування за методом подібності:

1) ABC - викликає d.
2) MBF - викликає d.
3) МВС - викликає d.
---------------------------------------
Ймовірно, В є причиною d.

Логічний механізм індуктивного виведення за методом подібності передбачає ряд пізнавальних передумов.

(1) Потрібна загальне знання про можливі причини досліджуваного явища. У наведеній схемі цю роль виконують обставини А, М, В, С, F, кожне з яких передує d і може виступати його самостійної причиною. Таке знання приймає форму диз'юнктивного судження:

«А, або М, або В, або С, або F викликає d».

(2) З попередніх повинні бути виключені (елімінувати) усі обставини, що не є необхідними для досліджуваної дії і тим самим не задовольняють основному властивості причинного зв'язку. Так, у наведених випадках d з'являється за відсутності F і М в першому випадку, за відсутності А і С - у другому, за відсутності А і F - у третьому. Таким чином, обставини А, С, F і М елімінуються: відсутнє не може бути причиною з'являється. Результат виключення виражається в негативному судженні:

«Ні А, ні С, ні F, ні М не є причиною d».

Метод елімінації в цьому випадку виконує функцію формування негативного знання, тобто знання про те, чому не було викликано досліджуване явище d. Тим самим звужується коло можливих його причин.

(3) Серед безлічі попередніх обставин виділяють подібне і повторювана у кожному з розглянутих випадків, що й буде імовірною причиною явища. У наведеній схемі в кожному з трьох випадків повторюється обставина В. Значить, підтверджується висновок про те, що В є причиною d.

У загальному вигляді логічний механізм індуктивного методу подібності приймає форму дедуктивного міркування по отріцающеутверждающему модусу розділово-категоричного умовиводу:

А V В V С V F V M, ¬А, ¬С, ¬F, ¬М.
---------------------------------------------------------
Ймовірно, В.

У наведеній схемі в якості попередніх виступають обставини А, М, В, С, F, які не представляють собою закритого диз'юнктивного безлічі - <А V М V В V С V F>. Не виключається існування якогось обставини X, яке залишається невідомим і може виявитися реальною причиною d. Періодичну ж обставина B може виявитися лише супутнім. При цьому в кожному з трьох випадків B могло взаємодіяти з іншими обставинами, наприклад, в першому випадку - з А і С, у другому - з F і М, в третьому - з М і С. Не виключається також, що В являє собою складне явище, одне із складових якого є справжньою причиною d.


Яндекс.Метрика