Методи наукової індукції

Міркування за методом відмінності також передбачає ряд передумов.

(1) Потрібно знання про попередніх обставин, кожне з яких може бути причиною досліджуваного явища. У наведеній схемі це обставини А, В, С, М, які складають диз'юнктивне безліч:

А V В V С V М.

(2) З членів диз'юнкції слід виключити обставини, не задовольняють умові достатності для досліджуваного дії. У наведеній схемі елімінації підлягають А, В, і С, оскільки їх наявність у другому випадку не викликає d. Результат виключення виражається в негативному судженні:

«Ні А, ні В, ні С не є причиною d».

Елімінація в міркуванні за методом відмінності також формує негативне знання про те, чим не могло бути викликано досліджуване явище.

(3) Серед безлічі можливих причин залишається єдина обставина, яка розглядається в якості дійсної причини. У наведеній схемі таким єдиною обставиною яатяется М, виступаюче причиною d.

Логічний механізм виведення за методом відмінності також приймає форму отріцающе-який стверджує модусу розділово-категоричного умовиводу:

А V В V С V М, ¬А, ¬B, ¬C.
-------------------------------------------
Ймовірно, М.

Міркування за методом відмінності набуває доказове знання лише в тому випадку, якщо є точне і повне знання попередніх обставин, состаатяющіх закрите диз'юнктивне безліч типу <А V В V С V М>.

Оскільки в умовах емпіричного пізнання важко претендувати на вичерпну констатацію всіх обставин, висновки по методу відмінності в більшості випадків дають лише проблематичні укладання. При цьому повністю не виключається взаємодія обставини М з іншими обставинами. Як і в методі подібності, М може бути складним явищем, що включає в якості складової частини дійсну причину d.

За визнанням багатьох дослідників, методом відмінності досягаються найбільш правдоподібні індуктивні висновки.


Яндекс.Метрика