Методи наукової індукції

3. Об'єднаний метод схожості і відмінності.

Цей метод являє собою комбінацію перших двох методів, коли шляхом аналізу безлічі випадків виявляють як схоже в різному, так і різне в схожому.

Як приклад зупинимося на наведеному вище міркуванні за методом подібності про причини захворювання трьох пацієнтів. Якщо доповнити це міркування аналізом нових трьох випадків, в яких повторюються ті ж обставини, крім східного, тобто в їжу вживалися однакові продукти, крім молока, і при цьому не спостерігалося захворювання, то висновок буде протікати у формі об'єднаного методу.

Схема міркування має такий вигляд:

1) AВС викликає d.
2) МFВ викликає d.
3) МВС викликає d.
4) АС не викликає d.
5) МF не викликає d.
6) МС не викликає d.
-----------------------------------------
Ймовірно, В є причиною d.

Вірогідність укладення такому ускладненому міркуванні помітно зростає, бо з'єднуються переваги методу подібності і методу відмінності, кожен з яких окремо дає менш надійні результати.

4. Метод супутніх змін.

Метод застосовується при аналізі випадків, в яких має місце зміна одного з попередніх обставин, супроводжуване зміною досліджуваного дії.

Попередні індуктивні методи грунтувалися на повторюваності або відсутності певного обставини. Однак не всі причинно пов'язані явища допускають нейтралізацію або заміну окремих складових їх фактів. Наприклад, досліджуючи вплив тертя на швидкість руху тіла, неможливо в принципі виключити саму тертя. Точно так само, визначаючи вплив Місяця на величину морських припливів, неможливо змінити масу Місяця.

Єдиним способом виявлення причинних зв'язків в таких умовах є фіксація у процесі спостереження супутніх змін в попередніх і наступних явищах. Причиною в цьому випадку виступає таке попереднє обставина, інтенсивність або ступінь зміни якого збігається зі зміною досліджуваної дії. Якщо позначити символами А, В, С попередні обставини, кожне з яких не може бути опущено або замінено; індексами 1, 2, ..., п - ступінь зміни цих обставин; символом d - нас цікавить дію, то міркування за методом супутніх змін приймає наступний вигляд:

1) ABC1 викликає d1.
2) ABC2 викликає d2.
................................
n) ABCn викликає dn.
-----------------------------------------
Ймовірно, С є причиною d.


Яндекс.Метрика