Методи наукової індукції

Саме таким шляхом будувався висновок про вплив сонячних плям на появу магнітних бур на Землі. Спостереження показали на збіг магнітних бур з 11-річним циклом появи плям на Сонці, а також і на те, що збільшення плям супроводжується зростанням магнітних збурень.

Застосування методу супутніх змін також передбачає дотримання ряду умов.

(1) Необхідне знання про всі можливі причини досліджуваного явища. Такими обставинами виступають А, В і С:

А V В V С.

(2) З наведених обставин повинні бути елімінувати ті, які не задовольняють властивості однозначності причинного зв'язку. Так, у всіх трьох випадках А та В не можуть бути причиною d, бо зі зміною d і перше і друге залишаються незмінними. А і В елімінуються, бо незмінних не може бути причиною мінливого, що побічно вказує на С як на єдину серед можливих причин.

(3) Серед попередніх виділяють єдине обставина, зміна якого супроводжує зміни дії. У наведеній схемі таку роль виконує С, зміна інтенсивності якого від С1 до Сn супроводжується зміною інтенсивності d - від d1 до dn.

Супутні зміни можуть бути прямими і зворотними.

Пряма залежність означає: ніж інтенсивніше прояв попереднього фактора, тим активніше проявляє себе і досліджуване явище, і навпаки, - з падінням інтенсивності відповідно знижується і активність або ступінь прояву дії. Наприклад, з підвищенням температури повітря відбувається розширення ртуті та її рівень у градуснику піднімається, з пониженням температури ртутний стовпчик відповідно падає. Точно так само з посиленням або ослабленням сонячної активності відповідно збільшується або падає рівень радіації в земних умовах.

Зворотна залежність виражається в тому, що інтенсивний прояв попереднього обставини уповільнює активність чи зменшує ступінь зміни досліджуваного явища. Наприклад, чим більше тертя, тим менше швидкість руху тіла, чим вище продуктивність праці, тим нижча собівартість продукції.

Логічний механізм індуктивного узагальнення за методом супутніх змін приймає форму дедуктивного міркування по отріцаюше-стверджує модусу розділово-категоричного умовиводу:

А V В V С, ¬А, ¬B.
-----------------------------
Ймовірно, С.

Обгрунтованість укладання у виведенні за методом супутніх змін визначається числом розглянутих випадків, точністю знання про попередніх обставин, а також адекватністю змін попереднього обставини і досліджуваного явища.


Яндекс.Метрика