Виникнення і етапи розвитку традиційної формальної логіки

Логіка має довгу і багату історію, нерозривно пов'язану з історією розвитку суспільства в цілому.

Виникнення логіки як теорії передувала йде в глиб тисячоліть практика мислення. З розвитком трудової, матеріально-виробничої діяльності людей йшло поступове вдосконалення та розвиток їх розумових здібностей, насамперед здатності до абстракції і умовиводу. А це рано або пізно, але неминуче повинно було привести до того, що об'єктом дослідження стало саме мислення з його формами та законами.

Історія свідчить, що окремі логічні проблеми виникають перед уявним поглядом людини вже понад 2,5 тис. років тому - спочатку в Стародавній Індії та Стародавньому Китаї. Потім вони отримують більш повну розробку в Стародавній Греції і Римі. Лише поступово складається більш чи менш струнка система логічних знань, оформляється самостійна наука.

Які причини виникнення логіки? Основними є дві. Одна з них - початкове зародження і розвиток наук, насамперед астрономії і математики. Цей процес відноситься до VI ст. до н. е. і отримує найбільш повний розвиток у Стародавній Греції. Народжуючись у боротьбі з міфологією і релігією, наука грунтувалася на теоретичному мисленні, передбачає умовиводу і докази. Звідси - необхідність дослідження природи самого мислення як засіб пізнання.

Логіка і виникла передусім як спроба виявити і обґрунтувати ті вимоги, яким має задовольняти наукове мислення, щоб його результати відповідали дійсності.

Інша, мабуть, ще більш важлива причина, що особливо корисно знати юристам, - це розвиток ораторського мистецтва, в тому числі судового, яке розквітло в умовах давньогрецької демократії. Видатний римський оратор і вчений М. Цицерон, говорячи про могутності оратора, володаря «божественного дару» - красномовства, підкреслював: «Він може безпечно перебувати навіть серед озброєних ворогів, огороджений не стільки своїм жезлом, скільки своїм званням оратора; він може своїм словом викликати обурення співгромадян і скинути кару на винного в злочині і обмані, а невинного силою свого дарування врятувати від суду і покарання; він здатний спонукати боязкий і нерішучий народ до подвигу, здатний вивести її з омани, здатний запалити проти негідників і вгамувати ремствування проти гідних чоловіків; він вміє, нарешті, одним своїм словом і схвилювати і заспокоїти будь-які людські пристрасті, коли цього вимагають обставини справи».

Крім політичних і урочистих промов розвитку красномовства особливо сприяли безліч, різноманітність і значущість суддівських справ. У добре підготовлених судових промовах виявлялася величезна, приголомшлива уми слухачів сила переконання і в той же час велика примусова сила. Вона буквально змушувала їх схилятися до того чи іншого думку, робити ті чи інші висновки.

Логіка і теж виникла як спроба розкрити «таємницю» цієї примусової сили мов. Потрібно виявити і зрозуміти, у чому ж саме полягає її джерело, на чому вона ґрунтується, і, нарешті, показати, якими властивостями повинна володіти мова, щоб переконувати слухачів, а разом з тим змушувати їх з чимось погоджуватися або не погоджуватися, визнавати щось істинним або не визнавати.

За словами Цицерона, Греція «воістину палав пристрастю до красномовства і довгий час їм славилася...». Не випадково, що саме Стародавня Греція стала батьківщиною логіки як науки. Природно також, що сам термін «логіка» - давньогрецького походження.


Яндекс.Метрика