Створення символічної логіки

Значення символічних мов в логіці важко переоцінити. Р. Фреге порівнював його зі значенням телескопа і мікроскопа. А німецький філософ Р. Клауса (1912-1974) вважав, що створення формалізованого мови мало для техніки логічного виводу таке ж значення, яке в сфері виробництва мав перехід від ручної праці до машинного. Виникаючи на основі традиційної формальної логіки, символічна логіка, з одного боку, уточнює, поглиблює та узагальнює колишні уявлення про логічних законах і формах, особливо в теорії висновків, а з іншого - все більш значно розширює і збагачує логічну проблематику.

Особливо рельєфно це виявилось у створенні так званих «некласичних логік»: интуиционистской, модальної, ймовірнісної та інших. І цей процес триває досі.

Сучасна логіка - складна і високорозвинена система знань. Вона включає в себе безліч напрямків, окремих, відносно самостійних «логік», все більш повно виражають запити практики і в кінцевому рахунку відображають різноманіття і складність навколишнього світу, єдність і різноманіття самого мислення про цьому світі.

Символічна логіка знаходить все більш широке застосування в інших науках - не тільки в математиці, а й у фізиці, біології, кібернетиці, економіці, лінгвістиці. Вона призводить до виникнення нових галузей знань (метаматематика). Особливо вражаюча і наочна роль сучасної логіки у сфері виробництва. Відкриваючи можливість як би автоматизувати процес міркувань, вона дозволяє передати деякі функції мислення технічним пристроям. Її результати знаходять все більш широке застосування в техніці: при створенні релейно-контактних схем, обчислювальних машин, інформаційно-логічних систем і т. д. За образним висловом одного з учених, сучасна логіка - це не тільки «інструмент» точної думки, але і «думка» точного інструменту, електронного автомата.

Спеціально відзначимо, що досягнення сучасної логіки використовуються і в правовій сфері. Так, в криміналістиці на різних етапах дослідження проводиться логіко-математична обробка зібраної інформації.

Зростаючі потреби науково-технічного прогресу обумовлюють подальший інтенсивний розвиток сучасної логіки. Залишається сказати, що в розробку систем символічної логіки внесли важливий внесок російські вчені. Серед них особливо виділяється П. Порецкий (1846-1907). Так, він першим у Росії почав читання лекцій з математичної логіки. Його власні праці в цій галузі не тільки були на рівні праць сучасних йому західноєвропейських вчених, але і в ряді випадків перевершували їх.


Яндекс.Метрика