Поняття як форма мислення

Поняття - це форма мислення, що відображає предмети в їх суттєвих ознаках.

Ознакою предмета називається те, в чому предмети схожі один з одним або чим вони один від одного відрізняються.

Будь властивості, риси, стану предмета, які так чи інакше характеризують предмет, виділяють його, допомагають розпізнати серед інших предметів, складають його ознаки. Ознаками можуть бути не тільки властивості, що належать предмету; відсутнє властивість (риса, стан) також розглядається як його ознака. Наприклад, відсутність квитка у пасажира або зброї у злочинця. Ознакою безхазяйного майна є те, що воно не має власника або його власник не відомий.

За наявності або відсутності властивостей ознаки поділяються на позитивні і негативні. Ознаки, що характеризують окремий предмет, називаються одиничними, ознаки, що належать безлічі предметів, називаються загальними. Так, кожна людина має ознаки, одні з яких (наприклад, риси обличчя, статура, хода, жестикуляція, міміка, так звані особливі прикмети, помітні ознаки) належать тільки даній людині і відрізняють його від інших людей; інші (професія, національність, соціальна приналежність і т. д.) є спільними для певної групи людей; нарешті, є ознаки, загальні для всіх людей. Вони притаманні кожній людині і разом з тим відрізняють його від інших живих істот. До них відносяться здатність створювати знаряддя праці, здатність до абстрактного мислення і членороздільною мови.

Важливе значення має розподіл ознак на необхідні і випадкові. Необхідною називається ознака, за відсутності якого предмет перестає бути даним предметом, втрачає свою якість. Ознака, за відсутності якого предмет не втрачає своєї якості, залишається даним предметом, називається випадковим. Необхідною ознакою злочину є суспільно небезпечний характер діяння. Одиничні ознаки окремих злочинів відносяться до випадкових.

Як форма абстрактного мислення поняття відображають предмети в необхідних ознаках, які виражають найбільш важливе, істотне в предметах. Вони називаються істотними. Інші ознаки називаються несуттєвими Істотні ознаки могуг бути загальними і одиничними. Поняття, що відображають безліч предметів, включають загальні істотні ознаки. Наприклад, загальні ознаки людини (здатність створювати знаряддя праці тощо) є істотними. Поняття, що відображає один предмет (наприклад, «Аристотель»), поряд із загальними суттєвими ознаками (людина, давньогрецький філософ) включає одиничні ознаки (засновник логіки, автор «Аналітики»), без яких відрізнити Аристотеля від інших людей і філософів Давньої Греції неможливо.

Розподіл ознак на суттєві і несуттєві відносно. За певних умов несуттєві ознаки, наприклад, помітні ознаки, особливі прикмети конкретного злочинця, досить суттєві для його розшуку. Але для поняття «злочинець» - це несуттєві ознаки.


Яндекс.Метрика