Види запитань

3. Функції запитань.

За пізнавальної функції питання поділяються на два види: 1) уточнюючі, або чи-питання, і 2) заповнюють, або що-питання.

1) Уточнюючим називається питання, спрямований на виявлення істинності вираженого в ньому знання. Наприклад: «Чи правда, що Колумб відкрив Америку?»; «Є Швейцарія членом НАТО?».

Граматична ознака уточнюючих запитань є наявність у реченні частки чи: «чи правда, що...»; «Є...»; «Справді, що...» та інші їм подібні вирази. Звідси назва уточнюючого питання - «чи-питання».

Схема-питання в символічному запису ?(р), де ? - оператор питання, р - судження, істинність якого з'ясовується.

Явно виражена в чи-питанні передумова - це знання про предмет (Колумбі; Швейцарії тощо) і знання про можливе ознаці цього предмета (відкрити Америку; бути членом НАТО). Невідомим в чи-питанні є належність предмета зазначеного ознаки.

Область пошуку відповіді-питанні обмежена вибором однієї з альтернатив: рV¬р. Звідси інша назва цього питання - закритий, або альтернативний питання.

2) Заповнюють називається питання, спрямований на з'ясування нових властивостей досліджуваних явищ. Наприклад: «Де відбувся міжнародний суд над злочинцями Другої світової війни?»; «Хто відкрив Америку?»; «Яким законом передбачено даний злочин?».

Граматична ознака заповнюючих питань - наявність у реченні питальних слів: хто? що? коли? як? - і інших, з допомогою яких прагнуть отримати додаткову інформацію про те, чтб являє собою досліджуваний об'єкт. Звідси і назва восполняющего питання - «що-питання».

Схема що-питання в символічному запису: ?Q(р), де ? - оператор питання, Q - змінна для питального слова, р - вихідна, потребує доповнення інформація.

У наведених прикладах знання, що потребує доповнення, виражене у судженнях: «Де-то відбувся міжнародний суд над злочинцями Другої світової війни»; «Хто відкрив Америку», «Вчинено певний (дане) злочин».

Область пошуку відповідей на питання являє собою безліч висловлювань, обумовлених питальним словом (хто? що? коли? який? тощо). Знайдений відповідь доповнює невизначений базисне знання новою інформацією про властивості: місце, час, причини досліджуваних явищ. Оскільки відповідь на питання - це вибір істинного судження з безлічі можливих, то його називають відкритим питанням.


Яндекс.Метрика