Деонтічна модальність

Деонтічна модальність - це виражена в судженні прохання, порада, наказ або розпорядження, що спонукає кого-небудь до конкретних дій.

Серед приписів слід виділити нормативні приписи, що включають і норми права.

Норма права - це офіційно прийняті уповноваженим органом загальнообов'язкові правила поведінки, які регулюють правові відносини в соціальному середовищі, невиконання яких тягне застосування юридичних санкцій.

Необхідними компонентами правової норми є такі:

1) авторитет - орган, який встановив норму;

2) адресат - особи, яким належить виконувати припис;

3) диспозиція - підмет виконанню дію;

4) деонтічна характеристика норми - певний тип приписи;

5) санкція - юридичні наслідки невиконання припису.

Серед відзначених компонентів правової норми найбільший інтерес для модального аналізу має деонтічна характеристика норми як регулятора правовідносин. У правовідносинах праву завжди відповідає обов'язок, і, навпаки, всякої обов'язки відповідає певне право. Це можна простежити на прикладах будь-яких правовідносин. Так, праву покупця на отримані речі в угоді купівлі-продажу відповідає обов'язок продавця передати куплену річ покупцеві.

Право і обов'язок як фундаментальні характеристики правовідносини виражають за допомогою деонтічних операторів:

O - зобов'язування;

F - заборона;

P - дозвіл.

Символом d позначають регульоване дію; символами x, y, z - суб'єктів правовідносин.

Відповідно до деонтічних операторами розрізняють правові норми: 1) правообязивающіе, 2) провозапрещающіе і 3) правопредоставляющіе. Розглянемо коротко специфіку цих норм.

1) Правообязивющіе норми формулюють за допомогою слів: «зобов'язаний», «повинен», «належить», «визнається» та інших. Так, одне з процесуальних вимог свідчить: «Попереднє слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено не пізніше ніж у двомісячний строк». Приклад з цивільного права: «Організація зобов'язана відшкодувати шкоду, заподіяну з вини її працівників при виконанні ними своїх трудових (службових) обов'язків».

Граматично правообязиваніе може бути виражене і в формі констатації, наприклад: «Прокурор здійснює нагляд за законністю порушення кримінальної справи». «Вирок виноситься ім'ям Російської Федерації» - слід розуміти як повинність і обов'язок, а не як констатацію факту.

Символічно правообязиваніе можна виразити в наступному вигляді - O(d), що означає «дію d підлягає обов'язковому виконанню». Коли мова йде про правообязиваніі в області цивільних правовідносин, то зазвичай фіксують і учасників правовідносин (x, y). У цьому випадку правообязиваніе можна представити в такий записи O(x, d, y), яка читається: «x зобов'язаний виконати дію d на користь y».

2) Правозапрещающіе норми формулюють за допомогою слів: «забороняється», «не вправі», «не може», «не допускається» та інших. Наприклад: «Забороняється домагатись показань обвинуваченого шляхом насильства, погроз та інших незаконних заходів». Кримінальне судочинство передбачає: «Ніхто не може бути арештований інакше, як за постановою суду або санкції прокурора».

Символічно правозапрещеніе можна виразити в наступному вигляді: F(d), що означає «дія d забороняється».

Особливий вид правозапрешаюшіх приписів - норми кримінального права. У них дається опис самого дії і наводиться відповідна юридична санкція, що прямо вказує на правозапретний характер норми. Наприклад: «Вбивство, вчинене через необережність, карається позбавленням волі на строк ...»

Правозапрещеніе в цьому випадку виражають схемою: d→S, яка означає: якщо скоєно дію d, то застосовується санкція S.

3) Правопредоставляющіе норми формулюють за допомогою слів: «має право», «може мати», «може застосовувати» та інших. Наприклад: «Наймач жилого приміщення має право в будь-який час розірвати договір». «Особа, яка здала речі на зберігання, вправі в будь-який час зажадати їх назад». Кримінально-правова норма наказує: «Як поняті можуть бути викликані будь-які не зацікавлені у справі громадяни» і т. п.

Правопредоставленіе символічно можна виразити таким чином: P(d), тобто надається право виконати d.

Із зазначених деонтічних операторів (O, F, P) перші два - зобов'язування і заборона - відносяться до сильних деонтічних характеристикам, а дозвіл є слабкою характеристикою.


Яндекс.Метрика