Алетична модальність

Алетична модальність - це виражена в судженні в термінах необхідності-випадковості або можливості-неможливості інформація про логічну чи фактичну детермінованість (обумовленості) судження.

Істинність або хибність суджень повинна бути обгрунтована. Підставами можуть бути або структурно-логічні характеристики суджень, або їх співвідношення з дійсністю. У відповідності з цим розрізняють: 1) логічну модальність і 2) фактичну модальність.

1) Логічна модальність

Логічна модальність - це логічна детермінованість судження, істинність або хибність якого визначається структурою, чи формою судження.

До логічно істинним (L-і) відносяться судження, що виражають закони логіки; до логічно помилковим (L-л) - внутрішньо суперечливі судження. Наприклад, судження є логічно істинним, якщо воно виражає закон виключеного третього (рV¬р) - яке б судження не було підставлено замість р, вираз рV¬р завжди буде істинним висловлюванням. Відповідно, завжди помилковим буде судження ¬(р→р) як суперечить закону тотожності.

Логічно істинні судження разом з логічно помилковими (L-і V L-л) утворюють клас логічно детермінованих суджень. Всі інші судження, істинність або хибність яких не може бути визначена, виходячи з їх структури, складають клас фактично детермінованих суджень: F-і V F-л.

2) Фактична модальність

Фактична модальність пов'язана з об'єктивною, або фізичної, детерминированностью суджень, коли їх істинність і хибність визначаються співвідношенням з реальною дійсністю.

До фактично істинним (F-і) відносяться судження, в яких зв'язок між термінами відповідає реальним відносинам між предметами. Приклад такого судження: «Ейфелева вежа знаходиться в Парижі». До фактично помилковим (F-л) відносяться судження, в яких зв'язок між термінами не відповідає дійсності. Наприклад: «Жоден ссавець не живе у воді».

Об'єктивна стійкість реальних зв'язків між предметами і їх ознаками знаходить своє вираження у фактичній модальності суджень за допомогою алетичних модальних понять необхідності і випадковості.

Необхідність-випадковість. Фактично необхідними є судження, в яких міститься інформація про закони науки. Наприклад: «Сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180°». У природній мові такі судження нерідко виражають за допомогою слів «необхідно», «обов'язково», «неодмінно» та ін У логіці для суджень необхідності прийнято вираз: «S необхідно є (не є) Р». У символічному мовою для поняття необхідності загальноприйнятий знак □, який називають оператором необхідності.

Судження необхідності можуть бути істинними, наприклад: «Кисень необхідний для підтримки життя» (□p), але можуть бути і помилковими, наприклад: «Вода не кипить при 100°С в нормальних умовах» (□¬p). Разом вони складають клас фактично необхідних суджень (□p V □¬p). Всі інші фактичні судження відносяться до випадкових.


Яндекс.Метрика