Роль мислення в пізнанні

Логіка - наука про закони і формах, прийомах та операціях мислення, за допомогою якої людина пізнає навколишній світ. Дане визначення передбачає насамперед з'ясування питання, сформульованого в назві параграфа.

Детальніше:

Поняття про форму і закон мислення

Будь-яка думка має зміст і форму. Під змістом думки розуміють відображені в ній предмети , їх властивості та відносини. У мисленні зміст існує в поняттях , судженнях і умовиводах. Кожна з цих форм буде детально розглянута в наступних розділах. Тут зупинимося на них коротко, щоб розкрити поняття логічної форми.

Окремі предмети або їх сукупності відбиваються мисленням людини в поняттях, різних за своїм змістом. Наприклад, «юридичний закон» і «грабіж» - поняття, що відображають різні предмети. Юридична закон - це нормативний акт, що виходить від вищого органу державної влади та має вищу юридичну силу. Грабіж у кримінальному законодавстві розглядається як відкрите викрадення чужого майна. Але ці різні явища мисляться одним і тим же способом - як певна сукупність їх загальних, суттєвих ознак, що відносяться до будь-якого юридичного закону, до будь грабежу. Виділяючи характерні в певному відношенні ознаки одного предмета чи загальні, повторювані ознаки групи предметів, ми утворюємо поняття предмета А як деяку сукупність його істотних ознак а, Ь, с і т. д., певним чином пов'язаних один з одним.

Детальніше:


Яндекс.Метрика