Роль мислення в пізнанні

Логіка - наука про закони і формах, прийомах та операціях мислення, за допомогою якої людина пізнає навколишній світ. Дане визначення передбачає насамперед з'ясування питання, сформульованого в назві параграфа.

Детальніше:

Поняття про форму і закон мислення

Будь-яка думка має зміст і форму. Під змістом думки розуміють відображені в ній предмети , їх властивості та відносини. У мисленні зміст існує в поняттях , судженнях і умовиводах. Кожна з цих форм буде детально розглянута в наступних розділах. Тут зупинимося на них коротко, щоб розкрити поняття логічної форми.

International businesses are often food related and tourism-oriented. international business research papers explores the relationship between culture and food, and cooking cultures around the world.

Окремі предмети або їх сукупності відбиваються мисленням людини в поняттях, різних за своїм змістом. Наприклад, «юридичний закон» і «грабіж» - поняття, що відображають різні предмети. Юридична закон - це нормативний акт, що виходить від вищого органу державної влади та має вищу юридичну силу. Грабіж у кримінальному законодавстві розглядається як відкрите викрадення чужого майна. Але ці різні явища мисляться одним і тим же способом - як певна сукупність їх загальних, суттєвих ознак, що відносяться до будь-якого юридичного закону, до будь грабежу. Виділяючи характерні в певному відношенні ознаки одного предмета чи загальні, повторювані ознаки групи предметів, ми утворюємо поняття предмета А як деяку сукупність його істотних ознак а, Ь, с і т. д., певним чином пов'язаних один з одним.

Детальніше:

Основні закони мислення

stormmylovelivecams.com free live webcams fetish hardcore follow and chat with your favorited live free live free cams fetish hard-core free we cams sign up and enjoy free live webcams hard-core fetish free live cams

Закони мислення, які стосуються окремих логічним формам і операціями, будуть розглянуті у відповідних розділах. Тут зупинимося на основних законах формальної логіки. До них відносяться закони: (1) тотожності, (2) несуперечливий, (3) виключеного третього і (4) достатньої підстави. Вони називаються основними, так як виражають корінні властивості логічного мислення - його визначеність, несуперечність, послідовність і обгрунтованість. Вони діють в будь-якому міркуванні, в якій би формі воно не виражалося і яку б логічну операцію ні виконувало.

Детальніше:

Логіка та мова

Необхідна зв'язок мислення і мови, при якій мова виступає матеріальною оболонкою думок, означає, що виявлення логічних структур можливе лише шляхом аналізу мовних виразів. Подібно до того, як до ядра горіха можна дістатися, лише розкривши його шкаралупу, так і логічні форми можуть бути виявлені лише шляхом аналізу мови.

З метою оволодіння логіко-мовним аналізом розглянемо коротко структуру і функції мови, співвідношення логічних і граматичних категорій, а також принципи побудови особливої мови логіки.

Мова - це знакова інформаційна система, що виконує функцію формування, зберігання і передачі інформації в процесі пізнання дійсності і спілкування між людьми.

Детальніше:


Яндекс.Метрика