Роль мислення в пізнанні

Логіка - наука про закони і формах, прийомах та операціях мислення, за допомогою якої людина пізнає навколишній світ. Дане визначення передбачає насамперед з'ясування питання, сформульованого в назві параграфа.

Пізнання - це діяльність людини, спрямована на набуття знань. Пізнавальна діяльність включає чуттєве і раціональне пізнання.

Чуттєве пізнання протікає в трьох основних формах: відчутті, сприйнятті і поданні.

Відчуття - це відображення окремих чуттєво сприймаються властивостей предметів - їх кольору, форми, запаху і смаку.

Цілісний образ предмета, що виникає в результаті його безпосереднього впливу на органи чуття, називається сприйняттям. Наприклад, зорове сприйняття зростаючого під вікном дерева або лежить на столі книги, слухове сприйняття шуму дощу, узикальной мелодії і т. п.

Уявлення - це зберігся в свідомості чуттєвий образ предмета, який сприймався раніше. Якщо сприйняття виникає лише в результаті безпосереднього впливу предмета на органи чуття, то подання є тоді, коли такий вплив відсутній. Наприклад, уявлення про збереглися в пам'яті людині, подію, речі.

Уявлення можуть бути не тільки образами предметів, що існують реально і нерідко вони формуються на основі опису предметів, що не існують в дійсності (наприклад, крилатий кінь Пегас, кентавр (напівлюдина-напівконя) давньогрецької міфології, відьма, чорт, ангел, створені релігійної фантазією).

Такі уявлення утворюються на основі сприйнять реальних предметів, є їх комбінацією.

Чуттєве пізнання дає нам знання про окремі предмети, про їх зовнішніх властивостях. Але воно не може дати знань про причинного залежності між такими, наприклад, явищами, як зміна пори року і обертання Землі навколо Сонця, про час настання сонячного або місячного затемнення або про мотиви злочину. Проте, пізнаючи навколишній світ, людина прагне встановити причини явищ, проникнути в сутність речей, розкрити закони природи і суспільства. А це неможливо без мислення, що відображає дійсність у логічних формах.

Розглянемо основні особливості мислення.

1. Мислення відображає дійсність в узагальнених образах. На відміну від чуттєвого пізнання мислення абстрагується від одиничного, виділяє в предметах загальне, що повторюється, істотне. Так, виділяючи загальні всім людям властивості - здатність працювати, мислити, обмінюватися думками за допомогою мови, - мислення узагальнює ці властивості і створює абстрактний образ людини. Подібним же чином створюються поняття юридичної особи, державного суверенітету, правоздатності і т. п. Завдяки узагальненню абстрактне мислення глибше проникає в дійсність, відкриває притаманні їй закони.


Яндекс.Метрика