Мислення як об'єкт логіки

Будучи відображенням дійсності, мислення в той же час володіє величезною активністю. Воно служить засобом орієнтування людини в навколишньому світі, передумовою і умовою його існування. Виникаючи на базі трудової, матеріально-виробничої діяльності людей, мислення робить на неї протилежне і притому потужний вплив. У цьому процесі вона знову перетворюється з ідеального в матеріальне, втілюючись у все більш складні і різноманітні знаряддя праці, все більш численні його продукти. Воно як би створює «другу природу». І якщо людство за весь час свого існування на Землі змогло докорінно змінити вигляд планети, освоїти її поверхня і надра, водні і повітряні простори, нарешті, вирватися в космос, то вирішальна роль в цьому належить саме людському мисленню.

У той же час мислення - не раз і назавжди дана, застигла здатність відображення, не просте «дзеркало світу». Вона безперервно змінюється і розвивається сама. У цьому проявляється його включеність в універсальне взаємодія як джерело еволюції Всесвіту. Спочатку з нерозвиненого, предметно-образного воно перетворюється у все більш опосередковане й узагальнене. «Царство думок» все більше розростається і збагачується. Мислення дедалі глибше проникає в таємниці Всесвіту і втягує у свою орбіту все більш широке коло предметів і явищ дійсності. Йому виявляються підвладні всі більш дрібні частинки всесвіту і все більш великомасштабні утворення Всесвіту. Його відображувальні можливості посилюються і зростають за рахунок використання нових технічних пристроїв: мікроскопа, телескопа, земних і космічних лабораторій і т. д. На певному щаблі свого розвитку природне людське мислення як би переростає в штучний інтелект, «машинне мислення». Створюються все більш складні технічні пристрої - комп'ютери, здатні за закладеною в них програмою виконувати різноманітні розумові функції: вважати, вирішувати шахові задачі, перекладати з однієї мови на іншу.

З мисленням людини як відбивної системою нерозривно пов'язаний мову. Це безпосередня дійсність мислення, його матеріалізація у усній і письмовій промови. Поза мислення немає мови, як і навпаки - поза мови немає мислення. Вони перебувають в органічній єдності. І це помічали вже стародавні мислителі. Так, видатний оратор і вчений Стародавнього Риму М. Цицерон (106-43 рр .. до н. е.) підкреслював: «...слова від думок, як тіло від душі, не можна відокремити, не забравши життя і у того, і у іншого».

Мова виникає разом з суспільством в процесі праці і мислення. Його біологічна передумова - це звукові засоби спілкування, властиві вищим тваринам. А він викликаний до життя нагальною практичною потребою людей у пізнанні навколишнього світу та спілкуванні їх між собою.

Найбільш глибока сутність мови зводиться до того, що це універсальна знакова система для вираження думок - спочатку у вигляді звукових, а потім і графічних комплексів.


Яндекс.Метрика