Істинність і правильність мислення

Нарешті, зупинимося ще на те, що логіка вивчає не всяке, а правильне мислення, що веде до істини.

Вище вже зазначалося, що в мисленні виділяються передусім зміст і форма думки. З цими сторонами і пов'язано в першу чергу розрізнення понять «істинність» і «правильність». Істинність відноситься до змісту думок, а правильність - до їх формі.

Що означає істинність мислення? Це його властивість, похідне від істини. Під істиною розуміється такий зміст думки, яке відповідає самій дійсності (а це в кінцевому рахунку перевіряється практикою). Якщо ж думку по своєму змісту не відповідає дійсності, то це брехня (оману). Так, якщо ми висловимо думку: «сонячний День» - і на вулиці дійсно щосили сяє сонце, то вона істинна. І навпаки, помилкова, якщо погода насправді похмура або навіть йде дощ. Інші приклади: «Всі юристи мають спеціальну освіту» - істина, а «Деякі юристи не мають спеціальної освіти» - брехня. Або: «Всі свідки дають вірні свідчення» - брехня, а «Деякі свідки дають вірні свідчення» - істина.

Звідси істинність мислення - це його корінне властивість, що виявляється у ставленні до дійсності, а саме: властивість відтворювати дійсність такою, яка вона є, відповідати їй за своїм змістом, здатність осягати істину. А хибність - властивість мислення спотворювати це зміст, псувати його, здатність давати брехня. Істинність обумовлена тим, що мислення є відображення дійсності. Хибність ж - тим, що існування мислення відносно самостійно, а внаслідок цього воно може відходити від дійсності і навіть вступати в суперечність з нею.

Що таке правильність мислення? Це його інше корінне властивість, яка також проявляється у ставленні до дійсності. Воно означає здатність мислення відтворювати структуру, будову думки об'єктивну структуру дійсності, відповідати дійсним відносинам предметів і явищ. І навпаки, неправильність мислення є його здатність спотворювати структурні зв'язки і відносини речей. Отже, категорії «правильність» і «неправильність» застосовуються лише до логічних операцій з поняттями (наприклад, до визначення і поділу) і судженнями (наприклад, до їх перетворення), а також до побудови умовиводів і доказів.

Яке значення істинності і правильності у реальному розумовому процесі? Вони служать двома фундаментальними умовами отримання успішних результатів. Це особливо рельєфно проявляється в умовиводах. Істинність вихідних суджень - перше необхідну умову досягнення істинного висновку. При хибності хоча б одного з суджень певного висновку здобути не можна: він може бути як істинним, так і хибним. Наприклад, помилково, що «Всі свідки дають правильні показання». При цьому відомо, що «Сидоров - свідок». Чи означає це, що «Сидоров дає правильні свідчення»? Висновок тут невизначений.

Але істинність вихідних суджень - недостатня умова для отримання істинного висновку. Іншою необхідною умовою виступає правильність їх зв'язку між собою в структурі міркування. Наприклад:

Усі адвокати - юристи.
Петров - адвокат.
—————————————
Отже, Петров - юрист.

Це умовивід побудовано правильно, так як висновок випливає з вихідних суджень з логічною необхідністю. Поняття «Петров», «адвокати» і «юристи» співвідносяться між собою за принципом матрьошок: якщо маленька вкладена в середню, а середня - у більшу, то й маленька - в більшу. Інший приклад:

Усі адвокати - юристи.
Петров - юрист.
—————————————
Отже, Петров - адвокат.

Такий висновок може виявитися помилковим, так як міркування побудоване неправильно. Петров може бути юристом, але не бути адвокатом, а працювати прокурором, суддею і т. д.


Яндекс.Метрика