Судження як форма мислення

Судження як форма мислення

Пізнаючи навколишній світ, людина розкриває зв'язки між предметами і їх ознаками, встановлює відносини між предметами, стверджує або заперечує факт існування предмета. Ці зв'язки і відносини відображаються в мисленні у формі суджень, що представляють собою зв'язок понять. Наприклад, висловлюючи судження «Семенов - адвокат», ми пов'язуємо поняття «Семенов» і «адвокат», відображаючи реальний зв'язок між конкретною особою і нею ознакою.

У судженні «Володимир - брат Олексія» у зв'язку понять «Володимир» і «Олексій» виражені родинні відносини між двома особами. У судженні «У деяких країнах існує президентська форма правління» стверджується факт існування президентської форми правління в деяких країнах.

Зв'язки і відносини виражаються в судженні за допомогою твердження або заперечення. У судженні «Громадяни Російської Федерації мають право на освіту» зв'язок між громадянами Росії та їх правом на освіту затверджується; в судженні «Деякі злочини не є навмисними» зв'язок між певною частиною злочинних діянь і їх умисним характером заперечується.

Усяке судження може бути або істинним, або хибним, тобто відповідати дійсності або не відповідати їй. Судження - це форма мислення, в якій стверджується або заперечується зв'язок між предметом і його ознакою, відносини між предметами або факт існування предметів; судження може бути або істинним, або хибним.

Судження і пропозиція

Судження висловлюються оповідальними пропозиціями, в них закріплюється певна інформація, яка стверджує або заперечує що-небудь і характеризується істинністю або хибністю. Такі, наприклад, пропозиції «Росія - суверенна держава», «Зімін працює в міському суді», «Ці особи не є повнолітніми».

Питальні і спонукальні пропозиції суджень не висловлюють. Питальні речення: «Чи є життя на інших планетах?», «Хто написав роман« Дванадцять стільців? »,« Хто сьогодні черговий? »Не висловлюють суджень; їх значення не в передачі інформації, а в спонука до її отримання. Вони нічого не стверджують і не заперечують.

Від власне питальних пропозицій слід відрізняти пропозиції запитально-риторичні (риторичні питання) містять твердження чи заперечення у формі питання. Наприклад: «Хто ж цього не знає?», «Хіба можна так поступати?» Ці пропозиції висловлюють судження «це знають усі», «так поступати не можна». Вони можуть бути як істинними, так і помилковими.

Спонукальні пропозиції, що виражають волевиявлення, мають на меті закликати до виконання певних дій. Вони також не висловлюють суджень: нічого не стверджують і не заперечують, не є ні істинними, ні хибними. Такі, наприклад, пропозиції «Стійте!», «Ідіть за мною» і т. п.

Судження і пропозиція розрізняються за своїм складом.

{Судження про зв'язок предмета і його ознаки складається з двох понять (термінів): суб'єкта (від латинського subjektum), поняття про предмет судження, і предиката (від латинського praedikatum), поняття про ознаку предмета ^ Суб'єкт і предикат позначаються латинськими літерами Б і Р ^ ромбсуб'екта і предиката, судження включає до свого складу зв'язку - елемент судження, що з'єднує обидва терміни судження, стверджуючи або заперечуючи належність предмету певної ознаки. Зв'язка виражається словами «є» («не є»), «є» («не є») і т. п. У російській мові зв'язка зазвичай мається на увазі або замінюється тире.


Яндекс.Метрика