Види і склад простих суджень

Розрізняють такі види простих суджень: 1) атрибутивні судження, 2) судження з відносинами і 3) судження існування (екзистенційні).

1. Атрибутивним (від латинського attributio - «властивість», «ознака») називається судження про ознаку предмета. У ньому відбивається зв'язок між предметом і його ознакою, цей зв'язок стверджується або заперечується. Наприклад: «Терміни оренди визначаються договором», «Ніхто із суддів не має права утриматися від голосування».

Атрибутивні судження називаються також категоричними (від грецького kategorikos - «ясний», «безумовний», «не допускає інших тлумачень»).

Атрибутивне, або категоричне, судження складається з суб'єкта, предиката і зв'язки, його логічна схема S - Р, де S - суб'єкт судження, Р - предикат судження, «-» - зв'язка.

Суб'єктом судження називається поняття про предмет судження. Поняття про ознаку предмета називається предикатом судження. Зв'язка виражає відношення між суб'єктом і предикатом. Суб'єкт і предикат називаються термінами судження. Кожен з них відіграє особливу пізнавальну роль. Суб'єкт судження виражає те, про що ми судимо, тобто предмет судження. Він містить вихідне знання. У предикаті виражається ознака предмета, то, що йдеться про предмет судження, він містить нове знання про нього. Наприклад, у судженні «Росія (S) - суверенна держава (Р)» знання про Росію виражено в предикаті, що розкриває один з її ознак. Тому основне смислове навантаження несе предикат.

Суб'єкт і предикат утворюють судження за допомогою зв'язки. Встановлюючи приналежність або не приналежність ознаки предмету, зв'язка об'єднує терміни судження в єдине ціле. Завдяки цій функції зв'язка є необхідним елементом судження.

Атрибутивні судження зі складним суб'єктом і складним предикатом. Розглянуті приклади атрибутивних суджень включали в свій склад суб'єкт, що відображає один предмет або клас предметів. Проте в міркуваннях використовуються судження, предикат яких відноситься не до одного, а до кількох суб'єктам, наприклад: «Права авторів (S1), раціоналізаторів (S2) і винахідників (S3) охороняються державою (Р)». Таке судження може розглядатися як просте зі складним суб'єктом:

S (S1, S2, S3) є Р.

Деякі судження відображають приналежність (або неналежність) предмету декількох ознак. У цьому судженні суб'єкт має не один, а два або більше предикатів. Наприклад: «Ніхто (S) не може бьггь зазнавати безпідставного арешту (P1), затримання (Р2) або вигнання (Р3)». Це судження може бьггь розглянуто як просте зі складним предикатом:

S є Р (Р1, Р2, Р3).

Існують також судження зі складним суб'єктом і складним предикатом, наприклад, «Чоловік (S1) і жінка (S2) мають рівні права (Р1) і свободи (Р2) і рівні можливості їх реалізації (Р3)». Схема цього судження:

S (S1, S2) є Р (Р1, Р2, Р3).

Інтерпретація суджень зі складним суб'єктом або предикатом як простих дозволяє використовувати ці судження в умовиводах, посилками яких є прості судження.


Яндекс.Метрика