Сполучні і розділові судження

Повна і неповна диз'юнкція

Слід розрізняти повну і неповну диз'юнкцію.

Повним, або закритим, називають диз'юнктивне судження, в якому перераховані всі ознаки або всі види певного роду. Символічно це судження можна записати наступним чином: <pVqVr>. Наприклад: «Ліси бувають листяні, хвойні або змішані». Повнота цього поділу (в символічний записи позначається знаком <...>) визначається тим, що не існує, крім зазначених, інших видів лісів.

Неповним, або відкритим, називають диз'юнктивне судження, в якому перераховані не всі ознаки чи не всі види певного роду. У символічній записи неповнота диз'юнкції може бути виражена трьома крапками: pVqVrV... У природній мові неповнота диз'юнкції виражається словами «і т. д.», «тощо», «і тому подібне», «інші» та іншими.


Яндекс.Метрика