Роль аналогії в науці та правовому процесі

(1) Аналогія в правовій оцінці. З логічної сторони юридична оцінка обставин справи протікає, як правило, у формі силогізму, де більшою посилкою виступає певна норма права, а меншою - знання про конкретний факт. Поряд з цим в окремих правових системах допускається правова оцінка по аналогії закону або по прецеденту.

Виходячи з практичної труднощі передбачити і перерахувати в законі всі можуть виникнути в майбутньому конкретні види правовідносин, законодавець надає суду право оцінювати непередбачені законом випадки по нормам, які регулюють подібні правовідносини. У цьому і полягає суть правового інституту аналогії закону.

У російській правовій системі аналогія кримінального закону не передбачена. Але в цивільному праві вона діє. Згідно теорії та правовій практиці оцінка цивільно-правових відносин за аналогією закону допускається лише при дотриманні певних умов. По-перше, потрібно відсутність в системі права норми, яка б прямо передбачала даний вид відносин. По-друге, застосовувана за аналогією норма права повинна передбачати подібні за своїми істотним ознаками ставлення при неістотності відмінностей.

Логічну структуру умовиводу за аналогією при оцінці діяння в суді можна представити у вигляді такої схеми:

Посилки:
1) Передбачене законом дію d1, має ознаки Р, Q, М і правовий наслідок S.
2) Чи не передбачене законом дія d2 має ознаки Р, Q, N.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Висновок:
до d2 застосовно передбачене для d1 правовий наслідок S.

Подібні для дій d1 і d2 ознаки Р і Q повинні бути юридично істотними, визначальними рід правовідносин. Крім східних порівняльному аналізу підлягають також ознаки М і N. Перенесення ознаки - в даному випадку правового наслідки S - буде виправданий лише в тому випадку, якщо ознаки М і N будуть видовими, при цьому ознака N не суперечитиме правові наслідки S.

Правова оцінка протікає у формі умовиводу за аналогією і в разі допущення в судочинстві прецеденту, коли суд у своїх висновках про підстави і межах правової відповідальності по конкретній справі спирається на раніше винесене судом рішення по подібному справі.

Таке уподібнення не може претендувати на демонстративність. Кожне правопорушення, особливо в галузі кримінального права, - це строго певна сукупність об'єктивних і суб'єктивних обставин, що вимагає конкретної оцінки і строго індивідуального підходу до обрання міри покарання. Посилання ж на судовий прецедент часто нівелює відмінності і тим самим не забезпечує правової справедливості. Саме тому звернення до судового прецеденту, яке практикується, наприклад, в англо-американській правовій системі, ніколи не визнавалося в теорії і практиці досить надійним джерелом права. У російській історії судове право ніколи не надавало прецеденту значення джерела права.

У правовій діяльності, крім поняття аналогії закону, зустрічається поняття аналогії права. Суть його полягає в тому, що за відсутності закону, прямо регулює спірне ставлення, а також за відсутності норми, що розглядає подібний випадок, суду надається право оцінювати спірне ставлення, керуючись загальними началами і сенсом законодавства. У цьому випадку правова оцінка протікає не у формі умовиводу за аналогією, а у формі силогізму, більшої посилкою якого виступає конкретне положення загальних засад законодавства. Інститут аналогії права, отже, не має прямого відношення до умовиводу за аналогією, збіг тут чисто термінологічне.


Яндекс.Метрика