Роль аналогії в науці та правовому процесі

(2) Аналогія у процесі розслідування. Аналізуючи фактичний матеріал, суддя і слідчий використовують не тільки загальні знання, отримані наукою і практикою, не в меншій мірі вони звертаються і до індивідуального досвіду - своєму і чужому. Порівняння конкретної справи з раніше дослідженими одиничними випадками, допомагає з'ясувати схожість між ними і на цій основі, уподібнивши одна подія іншому, виявити раніше невідомі ознаки і обставини злочину.

У найбільш чіткою формі умовивід за аналогією зустрічається при розкритті злочинів за способом їх вчинення.

Наприклад, у справі про квартирну крадіжку слідчий звернув увагу на той факт, що злочинці проникли в квартиру в той час, коли господиня розвішувала у дворі випрану білизну. Виявилося, що кілька місяців тому прокуратурою було припинено розслідування по двох інших справах про квартирні крадіжки, де злочинці використовували аналогічне обставина для проникнення в квартиру. Здогадайтеся на основі аналогії в подальшому була підтверджена - виявилося, що квартирні крадіжки були скоєні однієї і тієї ж групою.

Ймовірний характер одержуваного за допомогою аналогії знання зумовлює неоднакову роль цього умовиводи на різних стадіях судового дослідження. Так, в процесі попереднього розслідування і судового слідства звернення до аналогії цілком правомірно, тут вона виконує евристичну функцію - служить стимулом до роздумів, виступає логічною основою побудови версій.

Умовивід за аналогією часто використовується при виробництві окремих видів криміналістичних експертиз, які ставлять завдання ідентифікації за ознаками зовнішності, за відбитками пальців, слідами ніг, зубів, рук і т. д.; виконавця тексту або підпису; встановлення зброї по стріляних кулях і гільзах, а також інструментів, знарядь злому, транспортних засобів по їхніх слідах.

З логічної сторони висновок експерта в таких випадках ідентифікації - це перехід від знання про один одиничному предметі до знання про інше, подібному предметі. Стерпним ознакою в цьому випадку виступає або знання про те, що, наприклад, знайдений слід належить конкретній особі, або знання про те, що злом проведений певним знаряддям або інструментом, або висновок про те, що слід на фунті залишено конкретним автомобілем, мотоциклом, підводою і т. д.

Обгрунтованість висновку експерта-криміналіста визначається насамперед правильністю оцінки подібностей і відмінностей в порівнюваних об'єктах. Виявлення подібності в стійких, повторюваних ознаках при випадковому характері різниці, а також виявлення якісно неповторімойу індивідуальної залежності між подібними ознаками - такі основні умови, виконання яких забезпечує обгрунтований висновок за аналогією при виробництві криміналістичної експертизи. Ці вимоги співпадають з тими правилами, які пред'являються логікою до умовиводів суворої аналогії.

У силу ряду причин висновки експерта-криміналіста бувають проблематичними. На відміну від достовірних висновків такі ймовірні висновки, як і всякі інші припущення, не можуть виконувати роль судових доказів. Але ці ж ймовірні висновки нерідко грають важливу евристичну роль, надаючи неоціненну послугу слідству в пошуках істини: при побудові версій та їх перевірки, виконанні оперативних дій і т. п.

Оскільки суддя і слідчий, оперативний працівник і експерткріміналіст звертаються до умовиводу за аналогією, виникає необхідність практичного засвоєння основних особливостей, правил і структури цього виду умовиводи, що допоможе правильній оцінці і використанню тих результатів, які можуть бути отримані за його допомогою.


Яндекс.Метрика