Види понять за їх змістом

Приклади збірних понять з юридичної галузі: «законодавство», «кодекс законів», «прокуратура», «адвокатура», «арбітраж», «нотаріат».

Особливість несобирательных понять полягає в тому, що вони відносяться не тільки до групи предметів в цілому, але і до кожного окремого предмету даної групи. Наприклад, «дерево» — це вся сукупність дерев взагалі і береза, сосна, дуб — зокрема, і дане конкретне дерево — окремо. Приклади несобирательных понять юридичного характеру: «закон», «прокурор», «адвокат», «арбітр», «нотаріус».

Одне і те ж поняття може вживатися як у збірному, так і несобирательном (розділовому) сенсі. Це свідчення відомої відносності їх розмежування. Так, «флот» — збірне поняття, оскільки в ньому мислиться сукупність судів, але в той же час — несобирательное, так як в ньому мислиться всякий флот взагалі. Наприклад, у виразі «Флоти іноземних держав» це поняття вжито в розділовому значенні: його можна віднести до кожного окремого іноземного флоту — американському, англійської, японської та ін.

«Бібліотека» — збірне поняття, так як їм охоплюється сукупність книг, гадана як єдиного цілого: окрема книга ще не бібліотека. Але це і несобирательное поняття, загальні для всіх бібліотек. Наприклад, у виразі «Бібліотеки Москви» воно використане в розділовому значенні, так що його можна застосувати і до Наукової бібліотеки Академії праці і соціальних відносин: вона володіє усіма особливостями столичної бібліотеки.

Подібне розрізнення понять відіграє певну роль в умовиводах. Правильність виведення тут нерідко залежить від того, в якому сенсі — збірний або розподільчому — вживається те чи інше поняття. Наприклад:

Студенти юридичного факультету вивчають логіку.
Петров — студент факультету.
———————————————————————————
Отже, Петров вивчає логіку.

Висновок правильний. Він випливає з логічною необхідністю тому, що поняття «студенти юридичного факультету» вжито в розділовому значенні: кожен студент такого факультету зобов'язаний вивчати логіку.

Інший приклад:

Студенти юридичного факультету успішно здали логіку.
Петров — студент факультету.
—————————————————————————————
Отже, Петров успішно здав логіку.

Цей висновок неправильний. Поняття «студенти юридичного факультету» використане тут у збірному значенні, а те, що вірно по відношенню до всієї сукупності студентів, може бути невірним по відношенню до окремих з них: Петров міг не здати логіки.


Яндекс.Метрика