Види понять за їх обсягом

Відмінності між предметами думки знаходять своє відображення також у відмінності між поняттями за їх обсягом. Але якщо види понять за їх змістом характеризують якісні відмінності цих предметів, види понять за їх обсягом — кількісні відмінності. Відповідно до цього виділяються такі основні їх види.

Пусті і непусті поняття. Вони різняться в залежності від того, чи відносяться до неіснуючих або до існуючих реально предметів думки. Поняття з нульовим обсягом (тобто представляють порожній клас) називаються порожніми. Приклади: «кентавр», «русалка», «вічний двигун», «ідеальний газ». У науковому плані це не обов'язково фікції. Деякі з таких понять дійсно носять фантастичний (міфологічний) характер («кентавр», «русалка», «лісовик»). Але деякі висувалися в якості наукових або технічних понять, і лише в ході розвитку науки або техніки рано чи пізно виявлялася їх неспроможність («теплорода», «флогістон», «магнітна рідина», «vis Vitalis» — «життєва сила» («життєвий дух»), «вічний двигун»). До порожнім відносяться і поняття про ідеалізованих об'єктах, які відіграють досить значну допоміжну роль у різних науках: «ідеальний газ», «чиста речовина», «абсолютно чорне тіло», «ідеальне держава». Нарешті, до розряду «порожніх» відносяться поняття про реально не існуючий, але можливе: «комуністичне суспільство», «інопланетяни», «неземна цивілізація».

Непусті поняття мають обсяг, в який входить, принаймні, один реальний предмет: «столиця Російської Федерації», «місто», «космічне тіло».

Поділ понять на пусті і непусті теж певною мірою відносно. Воно зумовлене насамперед рухливістю меж між неіснуючим і існуючим, нереальним і реальним. Неіснуюче в одних умовах може стати існуючим в інших і назад. Так, поняття «Президент СРСР» було до пори до часу порожнім, бо такої посади в країні не існувало. Потім, коли вона була законодавчо введена і був обраний М. Горбачов, поняття про неї стало непустою. Але в умовах, коли СРСР розпався і відпала потреба у відповідному президента, поняття зберігає лише історичний характер.

Відносність поділу понять на пусті і непусті визначається і тим, що в більш або менш розвиненому суспільстві вони, як правило, не існують окремо один від одного, ізольовано, поза зв'язком з тією або іншою понятійної системою. Тому поняття, що є непустыми в одній системі («шкалою цінностей»), можуть виявитися порожніми в іншій, і навпаки. Так, поняття «викрадач божественного вогню Прометей» в міфології входить в розряд «міфологічні образи» і виявляється тут аж ніяк не порожнім. А в науковому плані — це порожнє поняття, що не має аналога в дійсності.

Одиничні і загальні поняття. Якщо обсяг поняття становить лише один предмет думки, то воно називається одиничним, наприклад: «Сонце», «Земля», «Росія», «московський Кремль», «перший радянський космонавт». Одиничним належать також поняття, що охоплюють сукупність предметів, якщо вони мисляться як єдине ціле, т. з. вживаються у збірному значенні: «Сонячна система», «людство», «ООН». Юристи часто користуються поодинокими поняттями: «Загальна декларація прав людини», «Трудової кодекс Російської Федерації», «адвокат Петров».

Загальні поняття укладають у своєму обсязі групу предметів (від двох до нескінченності), причому вони застосовні до кожного елементу цієї групи, тобто вживаються в розділовому значенні: «зірка», «планета», «держава», «столиця». Приклади загальних юридичних поиятий: «суд», «свідок», «вирок». Відносність поділу понять на одиничні і загальні проявляється в тому, що одне і те ж поняття в одних умовах може бути одиничним, а в інших — загальним, і навпаки. Наприклад, поняття «президент» стосовно до умов СРСР було одиничним, оскільки в ньому мислилося одна особа, але з часом перетворилося в загальний, так як президенти стали обиратися і в союзних республіках: Росії, Україні, Казахстані та ін. А тепер навіть у найменших автономних республіках Росії обираються свої президенти. Так що за кількістю президентів на душу населення ми перевершуємо всі країни світу. Щось подібне сталося з поняттям «Президент Російської Федерації». До виборів нового Президента воно було одиничним, а тепер стало загальним. Навпаки, колись загальне поняття «радянська соціалістична республіка» з часом перетворилося в одиничний (останній такий республікою Мордовія), а тепер не містить в своєму обсязі вже ні однієї республіки.


Яндекс.Метрика